Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 10 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY VÀ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU TIẾNG TRUNG QUỐC NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐỐI CHIẾU NGỮ NGHĨA CỦA TỪ HÁN VIỆT VÀ TỪ HÁN TƯƠNG ĐƯƠNG

Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Thị Minh Hồng

Tóm tắt


Trung Quốc và Việt Nam là  hai   nước láng giềng có nền văn minh lịch sử  lâu đời, sự  tiếp xúc về  văn hoá giữa hai nước đã có mấy ngàn năm lịch sử. Trong quá trình tiếp xúc giao lưu đó,  đã  có  không  ít từ  tiếng  Hán  du  nhập  vào Việt  Nam,  được  tiếng  Việt  tiếp  nhận,  đồng hóa, dần dần hình thành nên hệ thống “Từ Hán Việt” với  số  lượng lớn, được sử  dụng rộng rãi và  ổn định. Từ  đó,   từ  Hán Việt trở  thành một bộ phận trong vốn từ vựng tiếng Việt, chiếm vị trí quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn trong cả hệ thống từ vựng tiếng Việt


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống