Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 10 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VỀ HAI BÀI THƠ “VÔ ĐỀ” VÀ “ ĐỐI NGUYỆT” CỦA HỒ CHÍ MINH

Nguyễn thị Quỳnh Vân

Tóm tắt


Toàn dân ta đang đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là một việc làm thiết thực và thiêng liêng mà mọi người Việt Nam đều có thể  tiến hành. Tục ngữ   có câu “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Mỗi

chúng ta đều tùy theo hoàn cảnh sống mà tham gia theo  cách  phù  hợp  với  bản  thân  mình.  Là  một người  giảng  dạy  Hán  ngữ ,  tôi  tìm  hiểu  thêm  về Tấm  gương đạo đức Hồ  Chí  Minh  qua thơ chữ Hán của Bác. Khác với những bài thơ tiếng Việt, thơ chữ   Hán của Người thường viết cho chính Người và bạn bè cao tuổi am hiểu Hán văn. Viết cho chính mình, có lẽ   Bác không có nhu cầu trang sức. Viết cho bạn bè am  hiểu  Hán  văn,  Bác  sẽ   vận  dụng  nhiều  liên tưởng văn hóa phương Đông.  Ở  bài viết này, xin được trình bày một vài thu hoạch từ   hai bài tứ   tuyệt Vô đề   và Đối  nguyệt  được Bác viết bằng chữ  Hán ở   ATK (An toàn khu) trong thời kì kháng chiến chống Pháp


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống