Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 10 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT CẤP ĐỘ KHÓ CỦA PHÓ TỪ “就” VÀ “才” ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM KHI MỚI HỌC TIẾNG HÁN

Dương Thị Trinh

Tóm tắt


Tiếng Việt và  tiếng Hán  cùng   thuộc loại hình ngôn ngữ   đơn lập: có thanh điệu , âm tiết tính, ranh giới giữa các âm  tiết rõ ràng ;   từ   không biến đổi hình thái; phương tiện ngữ   pháp chủ   yếu là trật tự   từ   và hư từ .

Bên cạnh đó, trong tiếng Việt còn có một số  lượng lớn các từ gốc Hán. Đây là một lợi thế  cho người Việt Nam khi học  tiếng Hán vì có th ể  hi ể u được nghĩa của từ   Hán khi dùng âm Hán Việt để  đọc.  Mặc dù vậy giữa tiếng Hán và tiêng Việt có nhiều điểm khác nhau nhất là những điểm khác nhau rất tinh tế  nên gây khó khăn cho người Việt Nam học tiếng Hán. Điều này được thể   hiện trong quá trình tiếp thu ngữ   pháp Hán ngữ   của người Việt. Bài viết này sẽ  dựa vào lí thuyết phân tích đối chiếu  giữa  hai  ngôn  ngữ,  dựa  vào  “mô  hình phân cấp độ  khó”của Ellis, khảo sát, tìm hiểu những điểm thuận lợi và khó khăn của người Việt Nam khi học tiếng Hán.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống