Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 10 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ GHI NHẬN VỀ NGUỒN GỐC CỦA TỪ XƯNG HÔ TRONG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Võ Minh Phát

Tóm tắt


Từ  xưng hô trong Phật giáo là vốn từ  được sử  dụng  trong  xưng  hô  giao  tiếp  của  cộng đồng người theo đạo Phật và được xem như là một trong những bộ phận quan trọng góp phần tạo nên ngôn ngữ, văn  hóa dân tộc Việt. Với tinh thần từ bi vô ngã và tri ết lí uyên thâm, đạo Phật đã sớm bám rễ  ăn sâu vào đời sống tinh thần của dân tộc Việt. Vì   thế, việc nghiên cứu sử  dụng  lớp  từ  này  không những  góp  phần chứng minh sự giàu đẹp của vốn từ vựng tiếng Việt mà còn nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn  hóa  dân  tộc.  Đồng thời,  việc  nghiên  cứu nguồn  gốc  của  lớp  từ  xưng  hô  này  sẽ  cho chúng ta cái nhìn mới về  sự  du nhập của Phật giáo  vào  Việt  Nam  và  sự  đón  nhận  của  một dân tộc có nền văn minh lúa nước trọng tình

Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống