Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 10 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỖI PHÁT ÂM THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN ĐỒNG NAI Ở PHỤ ÂM, TỔ HỢP PHỤ ÂM KẾT THÚC TỪ TIẾNG ANH

Lê Thanh Hòa

Tóm tắt


Do tiếng Việt và tiếng Anh khác nhau về mặt loại hình thể  hiện  ở  đặc điểm ngữ  âm  - âm  vị   học  khác  nhau,  cho  nên  trong  quá trình học tiếng Anh, người Việt thường mắc nhiều lỗi phát âm. Theo Peter Roach trừ phụ  âm /h/, /w/ và /j/, tất cả  21 phụ  âm tiếng Anh còn lại đều có thể  đảm nhận vị   trí cuối âm tiết (từ). Trong khi đó số  lượng phụ  âm cuối  trong  âm  tiết  (từ)  tiếng  Việt  hạn  chế hơn  rất  nhiều.  Theo  Đoàn  Thiện  Thuật,  ti ếng Việt chỉ   có 6 phụ  âm cuối âm tiết (từ). Đó  là  /p/,  /t/,  /k/, /m/,  /n/  và  //.  Mặt  khác, kết thúc âm tiết (từ) trong tiếng Anh có thể là  một  tổ  hợp  phụ  âm  có  đến  hai,  ba  hoặc bốn phụ  âm. Do vậy, về  mặt lí thuyết, chúng ta có thể dự đoán rằng người Việt sẽ gặp khó khăn  khi  nói  các  từ  tiếng  Anh  có  âm  cuối không  tồn  tại  trong  hệ  thống  âm  cuối  của tiếng Việt hoặc các các từ tiếng Anh kết thúc bằng một tổ hợp phụ âm. Với  mong  muốn  xác  định  được  các  loại lỗi phát âm điển hình của người Việt khi học tiếng  Anh,  chúng  tôi  thực  hiện  nghiên  cứu thực nghiệm  với 14 sinh  viên  năm thứ  nhất thuộc  hệ  Đại  học  sư  phạm,  Đại  học  Đồng Nai  (gọi  là  cộng  tác  viên:  CTV).  Trong phạm  vi  bài  viết  này,  bước  đầu  chúng  tôi trình bày các loại lỗi phát âm cuối điển hình của họ  trong các từ  tiếng Anh có kết thúc là phụ âm hoặc tổ hợp phụ âm.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống