Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý NGHĨA VÀ CÁCH DÙNG CẶP ĐỘNG TỪ ĐỒNG NGHĨA¬¬(omou) /¬¬¬ (kangaeru) TRONG TIẾNG NHẬT

TRƯƠNG THỊ MAI

Tóm tắt


Trong tiếng Nhật “­­omou” và “­­­ kanngaeru” đều là những động từ thể hiện sự suy nghĩ, ý chí (­­­­­và trong nhiều trường hợp, chúng được sử dụng thay thế cho  nhau. Đặc biệt là khi chuyển dịch sang ngôn ngữ khác, chúng thường được dịch với cùng một phương án. Ví dụ, khi được dịch sang tiếng Anh, cả hai động từ này đều thường được dịch là “think”, hay khi được dịch sang tiếng Việt, chúng thường được dịch là “nghĩ”. Điều này ít nhiều gây nhầm lẫn cho người học tiếng Nhật bởi còn có những trường hợp tiêu biểu mà ở đó chúng không thể sử dụng thay thế cho nhau. Trong bài viết này, dựa trên một số nhận định về ý nghĩa và cấu trúc sử dụng của “­­omou” và “­­­kanngaeru”, với tư liệu khảo sát là một số tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nastume Souseki- một đại văn hào của nền văn học cận đại Nhật Bản, các tác giả tiến hành khảo sát và phân tích để chỉ ra một cách cụ thể những điểm giống và khác nhau trong ngữ nghĩa, ngữdụng của “omou” và “kangaeru” trong hành chức."­ ­omou"; "­ ­ ­kanngaeru"; cặp động từ đồng nghĩa


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống