Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phương thức định danh bằng số và một số tư liệu sử dụng tại Hà Nội

Nguyễn Thị Việt Thanh

Tóm tắt


Thực tế, phương thức sử dụng số làm địa danh không chỉ thấy ở Hà Nội mà còn thấy ở một số khu vực đô thị khác, tiêu biểu là Sài Gòn - Chợ Lớn từ khi được thành lập (1861 -1865) cho đến hiện nay. Tuy rằng mỗi thành phố với những điều kiện lịch sử riêng, đã sử dụng phương thức này ở những mức độ không giống nhau, song hi vọng các thông tin về điều kiện xuất hiện và sử dụng “địa danh số” ở riêng Hà Nội trong gần một thế kỉ với những biến động to lớn về lịch sử sẽ góp thêm tư liệu về một trong những phương thức định danh tương đối đặc biệt này ở Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống