Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hệ thống bài đọc trong giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài (trình độ A) hiện có ở Việt Nam

Lê Thanh Hương

Tóm tắt


Hiện nay, giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài đã được đầu tư công phu hơn. Các nội dung chính về ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp cũng được lựa chọn và biên soạn tốt hơn. Các kĩ năng cơ bản như nghe, nói, đọc, viết cũng được chú ý bổ sung và điều chỉnh sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất với người học. Với tâm lí học để có thể giao tiếp và ứng dụng một cách hiệu quả vào thực thế, yêu cầu của người học đối với người dạy và đối với hệ thống giáo trình cũng ngày một cao hơn. Đáp ứng một phần những đòi hỏi chính đáng của người học, bài viết đưa ra cuộc tiến hành khảo sát, điều tra, tìm hiểu những nguyện vọng thiết thực của người nước ngoài học tiếng Việt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống