Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Địa danh có nguồn gốc tiếng Cơ Tu ở Quảng Nam

Nguyễn Hữu Hoành

Tóm tắt


Phần lớn người Cơ Tu cư trú ở các huyện Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang tỉnh Quảng Nam Một bộ phận nhỏ hơn sống ở huyện Nam Đông, một vài xã thuộc huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên - Huế và ở khu vực Hòa Phú thành phố Đà Nẵng. Ngoài lãnh thổ Việt Nam, dân tộc Cơ Tu còn có mặt ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, cư trú chủ yếu ở thượng nguồn sông Xê Kông trong các tỉnh Sê Kông, Salavan và Champasak. Về mặt loại hình, tiếng Cơ Tu là một ngôn ngữ đơn lập, cận âm tiết tính (sesquisyllable/quasi-syllabic). Những thập niên gần đây, tiếng Cơ Tu đã được các nhà khoa học rất quan tâm. Nhiều công trình nghiên cứu, biên soạn công phu về ngôn ngữ này đã được xuất bản. Tuy nhiên ở lĩnh vực nghiên cứu địa danh thì hầu như chưa có công trình nào đề cập đến một cách cơ bản. Tiến hành tìm hiểu các địa danh có nguồn gốc ngôn ngữ Cơ Tu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, bài viết muốn góp phần bù đắp khoảng trống này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống