Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, S. 8 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đặc điểm câu biểu hiện sự tình phát ngôn trong truyện ngắn Nam Cao

Lê Thị Mỹ Hạnh

Tóm tắt


Trong truyện ngắn Nam Cao cấu trúc của câu biểu hiện sự tình phát ngôn gồm nhiều thành tố. Cấu trúc này được thể hiện ở các dạng khác nhau. Dạng phức tạp là dạng bên cạnh động từ phát ngôn, còn có ít nhất một bộ phận từ nữa đi kèm để bổ sung ý nghĩa một cách hoàn chỉnh hơn cho quá trình phát ngôn. Kết quả khảo sát các câu biểu hiện sự tình phát ngôn trong truyện ngắn của Nam Cao cho thấy quá trình phát ngôn thường có cấu trúc đa dạng. Khảo sát truyện ngắn của nhà văn Nam Cao, chúng ta đã thống kê được hơn 800 câu biểu hiện sự tình phát ngôn và trong các câu đó, nhà văn thường sử dụng hai động từ “bảo”, “hỏi”. Hai động từ này chiếm tới 40% trong tổng số 800 câu chúng tôi đã khảo sát được. Ngoài ra nhà văn còn sử dụng các động từ như: nói, chửi, lẩm bẩm, rên rỉ, kết luận, lè nhè, quát, đáp, tuyên bố, lải nhải, lảm nhảm, v.v. Để hiểu hơn về đặc điểm câu biểu hiện sự tình phát ngôn trong truyện ngắn Nam Cao, chúng ta hãy cùng đọc thêm bài viết này.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống