Chi tiết về Tác giả

Chinh, Phan Thị Thúy Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường

  • T. 1, S. 2 (2017) - Bài viết
    Một số triệu chứng sức khỏe thường gặp sau ca làm việc của công nhân môi trường đô thị Hà Nội và một số yếu tố liên quan, năm 2017
    Tóm tắt