S. 12 (2017)

Mục lục

Bài viết

SỰ HÌNH THÀNH METHANOL DƯỚI QUÁ TRÌNH GIÀ HÓA NHANH CÁCH ĐIỆN GIẤY TRONG DẦU BIẾN ÁP Tóm tắt PDF
L.A Darian, A.V Maximchenko, Lê Khắc Lâm 1-8
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN ĐIỆN GIÓ ĐẾN ĐỘ TIN CẬY CỦA LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hùng, Trịnh Trọng Chưởng 9-18
THIẾT KẾ ANTEN MIMO BA BĂNG VỚI ĐỘ TƯƠNG HỖ THẤP SỬ DỤNG CẤU TRÚC MẶT ĐẤT KHUYẾT DGS Tóm tắt PDF
Dương Thị Thanh Tú, Nguyễn Gia Thắng, Vũ Văn Yêm 19-26
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÌM CẤU TRÚC VẬN HÀNH CÓ TỔN THẤT NHỎ NHẤT CỦA LƯỚI PHÂN PHỐI DỰA TRÊN THUẬT TOÁN DI TRUYỀN TRONG MATLAB Tóm tắt PDF
Trần Thanh Sơn 27-32
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIÓ SỬ DỤNG KỸ THUẬT LOGIC MỜ Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Hùng, Trịnh Trọng Chưởng 33-43
GIẢI PHÁP SỬ DỤNG KHÁNG ĐIỆN HẠN CHẾ QUÁ DÒNG VÀ ÁP KHI ĐÓNG CẮT TỤ BÙ ĐỘNG TRÊN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI AN BIÊN Tóm tắt PDF
Trần Thanh Sơn 44-49
ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI NỐI LƯỚI - GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ CHO CÁC TÒA NHÀ CÔNG CỘNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long 50-58
THIẾT KẾ MỘT ANTEN TÁI CẤU HÌNH THEO ĐỒ THỊ BỨC XẠ ỨNG DỤNG CHO THU PHÍ ĐIỆN TỬ TRONG HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Phương Thảo, Vũ Văn Yêm 59-66
MÔ HÌNH MỚI ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH TRUYỀN VÀ PHẢN XẠ CỦA VẬT LIỆU RO-4350B BẰNG KỸ THUẬT ĐƯỜNG TRUYỀN VI DẢI Tóm tắt PDF
Hồ Mạnh Cường, Vũ Văn Yêm 67-72


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội