Chi tiết về Tác giả

Tiến Trung, Đặng

  • S. 14 (2017) - Bài viết
    XÂY DỰNG THUẬT TOÁN MỞ CÁNH LÁI HƯỚNG CẤP NƯỚC VÀO TURBIN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ
    Tóm tắt  PDF
  • T. 19, S. 19 (2019) - Bài viết
    ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT BACKSTEPPING XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ỔN ĐỊNH TẦN SỐ QUAY TURBINE Ở NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ
    Tóm tắt  PDF


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội