Chi tiết về Tác giả

Việt Hùng, Đặng

 • S. 13 (2017) - Bài viết
  PHÂN TÍCH MÔ, PHỎNG BỘ LỌC TÍCH CỰC DẠNG LAI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 15 (2018) - Bài viết
  ỨNG DỤNG LOGIC MỜ TÌM VỊ TRÍ ĐẶT TỤ BÙ TỐI ƯU TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TRUNG ÁP
  Tóm tắt  PDF
 • S. 16 (2018): Số 16/2018 - Bài viết
  MÔ PHỎNG PHÂN BỐ ĐIỆN TRƯỜNG TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN POLYME DƯỚI TÁC ĐỘNG NHIỄM BẨN CỦA MÔI TRƯỜNG
  Tóm tắt  PDF
 • S. 16 (2018): Số 16/2018 - Bài viết
  NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 19 (2019) - Bài viết
  MÔ PHỎNG HIỆN TƯỢNG PHÓNG ĐIỆN TRÊN BỀ MẶT CÁCH ĐIỆN NHIỄM BẨN KHÔNG ĐỒNG NHẤT DƯỚI ĐIỆN ÁP XUNG
  Tóm tắt  PDF


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội