Chi tiết về Tác giả

Duy Thuận, Vũ

 • T. 19, S. 19 (2019) - Bài viết
  HỆ THỐNG ĐIỀU KHIẾN NHÀ THÔNG MINH SỬ DỤNG NHẬN DẠNG CỬ CHỈ ĐỘNG CỦA BÀN TAY
  Tóm tắt  PDF
 • T. 17, S. 17 (2018) - Bài viết
  CHIẾN LƯỢC ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH CHO HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH MỨC NƯỚC BAO HƠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
  Tóm tắt  PDF
 • T. 18, S. 18 (2018) - Bài viết
  NGHIÊN CỨU SO SÁNH MỘT SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TẦN SỐ HỆ THỐNG ĐIỆN
  Tóm tắt  PDF


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội