Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 15 (2018) NGHIÊN CỨU BẢO VỆ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN CHO TRẠM BIẾN ÁP BẰNG PHẦN MỀM EMTP-RV Tóm tắt   PDF
Đặng Thu Huyền
 
T. 17, S. 17 (2018) NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN SỤT ÁP NGẮN HẠN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI SỬ DỤNG THIẾT BỊ HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH BẰNG VẬT LIỆU SIÊU DẪN KIỂU ĐIỆN TRỞ (R_SFCL) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Hùng, Nguyễn Tùng Linh
 
S. 14 (2017) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ THÍ NGHIỆM CAO ÁP 70/50 kV Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Sanh
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 NGHIÊN CỨU LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VÀ CHỈNH ĐỊNH CHU KỲ ĐÈN GIAO THÔNG THEO THỜI GIAN THỰC (RTSS) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Hùng, Trương Tấn, Nguyễn Tùng Linh
 
T. 17, S. 17 (2018) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG TRẠNG THÁI HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ BIẾN ĐỔI AC/DC DOUBLE BOOST 5 MỨC KHI CÓ SỰ CỐ VAN BÁN DẪN CÔNG SUẤT Tóm tắt   XML
Phạm Thị Thùy Linh
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 NGHIÊN CỨU SỰ LAN TRUYỀN SÓNG HÀI TRONG LƯỚI ĐIỆN TRÊN MIỀN TẦN SỐ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
 
T. 18, S. 18 (2018) NGHIÊN CỨU SO SÁNH MỘT SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON NHÂN TẠO CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN TẦN SỐ HỆ THỐNG ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Khoát, Vũ Duy Thuận, Trịnh Nguyễn Viết Tâm, Dương Văn Lưu, Phùng Thị Ngát
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY CÀ RỐT BẰNG BƠM NHIỆT KIỂU BẬC THANG Tóm tắt   PDF
Trương Minh Thắng
 
S. 12 (2017) NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI CỦA HỆ THỐNG BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIÓ SỬ DỤNG KỸ THUẬT LOGIC MỜ Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Hùng, Trịnh Trọng Chưởng
 
S. 13 (2017) NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỪ TRƯỜNG ĐAN XEN TRONG HỆ THỐNG DÂY DẪN NHIỀU SỢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Quang
 
S. 15 (2018) NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG KÍCH TỪ CHO MÁY PHÁT ĐIỆN TẠI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HOÀ BÌNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Trung
 
T. 19, S. 19 (2019) NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG BÁM VỊ TRÍ MẶT TRỜI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tóm tắt   PDF
Trần Văn Tuyên, Mai Công Khánh, Lương Thị Thanh Hà, Đào Thị Lan Phương, Nguyễn Bá Việt
 
T. 17, S. 17 (2018) NHẬN DẠNG CHO BAO HƠI - LÒ HƠI DỰA TRÊN MÔ HÌNH PHI TUYẾN HAMMERSTEIN THAM SỐ THAY ĐỔI Tóm tắt   PDF
Trịnh Thị Khánh Ly
 
S. 13 (2017) PHÂN TÍCH MÔ, PHỎNG BỘ LỌC TÍCH CỰC DẠNG LAI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỆN NĂNG TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phúc Huy, Đặng Việt Hùng
 
T. 19, S. 19 (2019) PHÂN TÍCH SÓNG HÀI SVC TRONG ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH KHÔNG LÝ TƯỞNG TRÊN MIỀN SÓNG HÀI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phúc Huy
 
S. 15 (2018) PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP CÂY SỰ CỐ Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Sanh
 
S. 14 (2017) PHƯƠNG PHÁP CHỈNH ĐỊNH BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THEO MIỀN ĐẢM BẢO “CHỈ SỐ DAO ĐỘNG MỀM” CHO TRƯỚC Tóm tắt   PDF
Võ Huy Hoàn, Nguyễn Văn Mạnh
 
S. 16 (2018): Số 16/2018 SỬ DỤNG TÍN HIỆU ĐIỆN NÃO ĐỒ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TẬP TRUNG CỦA KÍCH THÍCH CẢM XÚC DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ ENTROPY Tóm tắt   PDF
Bùi Huy Hải, Phạm Ngọc Sâm
 
S. 13 (2017) SỬ DỤNG THUẬT TOÁN MỜ ĐỂ LỰA CHỌN VỊ TRÍ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Chu Việt Thức, Lê Văn Thiện
 
S. 12 (2017) SỰ HÌNH THÀNH METHANOL DƯỚI QUÁ TRÌNH GIÀ HÓA NHANH CÁCH ĐIỆN GIẤY TRONG DẦU BIẾN ÁP Tóm tắt   PDF
L.A Darian, A.V Maximchenko, Lê Khắc Lâm
 
S. 13 (2017) SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ, MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ BỘ PFC (POWER FACTOR CORRECTION) CÔNG SUẤT BA MỨC ĐIỆN ÁP VÀ MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM BỘ DOUBLE - BOOST BA MỨC MỘT PHA ĐƠN CHIỀU Tóm tắt   PDF
Phạm Thùy Linh
 
S. 15 (2018) TÁC ĐỘNG CỦA BIỂU GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BẬC THANG ĐẾN CHỈ TIÊU KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI NỐI LƯỚI CỦA NHÀ Ở TƯ NHÂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Linh, Lê Thị Minh Châu, Trần Đình Long
 
T. 18, S. 18 (2018) TÁI CẤU HÌNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 22 kV VỚI HÀM MỤC TIÊU GIẢM TỔN THẤT NĂNG LƯỢNG Tóm tắt   PDF
Trương Việt Anh, Trần Thành Hiếu
 
S. 14 (2017) TÍCH ĐIỆN KHÔNG GIAN TRONG VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN ỨNG DỤNG TRONG HVDC Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Thu Nga
 
S. 13 (2017) TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÁT HIỆN CỦA RAĐA VỚI MỘT SỐ MÔ HÌNH NHIỄU BIỂN PHÂN BỐ KHÔNG GAUSS Tóm tắt   PDF
Phùng Ngọc Anh, Vương Ngọc Huấn
 
26 - 50 trong số 68 mục << < 1 2 3 > >> 


  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội