NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN CHO NGÔI NHÀ THÔNG MINH BẰNG SMARTPHONE

  • Nguyễn Văn Đoài
  • Nguyễn Hữu Tuấn

Tóm tắt

Hiện nay cùng với sự phát triển của xã hội, cuộc sống ngày càng được nâng cao thì việc áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào đời sống ngày càng cần thiết. Sự phát triển của công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quản lý, công nghiêp, nông nghiệp, đời sống, quản lý thông tin...Bài viết này trình bày về việc nghiên cứu, thiết kế hệ thống điều khiển các thiết bị điện trong nhà từ xa bằng ĐTDĐ thông qua module truyền nhận wifi module ESP8266. Xây dựng phần mềm điều khiển trên ĐTDĐ giúp chúng ta có thể tự động điều khiển và giám sát các thiết bị trong gia đình một cách chủ động và tiện lợi và đặc biệt là ở một khoảng cách xa thông qua hệ thống cơ cấu chấp hành và hệ thống cảm biến

Phát hành ngày
2018-11-09