Chi tiết về Tác giả

Mai Hoa, Nguyễn ThịTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683