Chi tiết về Tác giả

Hà, Phạm Thị Đại Học Quảng BìnhTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683