Chi tiết về Tác giả

Công Trung, TrầnTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683