S. 1 (2018)

Mục lục

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Thư viện với công tác quản lý dữ liệu nghiên cứu Tóm tắt PDF
NGUYỄN HỒNG SINH 3
Các khái niệm và cách đo lường tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
HỒ NGỌC LUẬT 10
Phát triển dịch vụ sáng tạo đáp ứng nhu cầu cộng đồng Tóm tắt PDF
NGUYỄN TRỌNG PHƯỢNG 19
Kỹ năng đánh giá thông tin của thanh thiếu niên Việt Nam Tóm tắt PDF
NGÔ THỊ HUYỀN 23
Tìm hiểu văn hóa đọc của sinh viên ngành thông tin học Trường Đại học Cần Thơ Tóm tắt PDF
LÂM THỊ HƯƠNG DUYÊN, LƯU MỸ CHI 31

NHÌN RA THẾ GIỚI

Kinh nghiệm phát triển vốn tài liệu tại thư viện khoa học của Liên bang Nga PDF
Nguyễn Thị Tú Quyên 39

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Ứng dụng Google Forms vào công tác chuyên môn tại Thư viện Đại học An Giang PDF
ĐỖ THỊ BÉ TƯ 43

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chính thức khởi động “Hệ tri thức Việt số hóa” PDF
  48
Hội nghị toàn quốc về công tác thông tin, thống kê khoa học và công nghệ PDF
  49
Hội thảo “Kinh nghiệm giám sát, đánh giá, tổ chức nghiên cứu của quốc tế và hiện trạng giám sát, đánh giá ở Việt Nam” PDF
  51
Lễ Công bố Quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên” ấn bản RDA tiếng Việt PDF
  52


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP