S. 2 (2006)

Mục lục

Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) Tóm tắt PDF
B B T 27-28
Phần mềm thư viện điện tử iLib của CMC Tóm tắt PDF
Việt Anh 29-30

NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI

Vấn đề hiện đại hoá Hệ thống thông tin KHCN quốc gia ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Hùng 1-8
Hiểu biết thông tin: tình hình và một số đề xuất * Tóm tắt PDF
Cao Minh Kiểm 9-15
Áp dụng MARC21 ở một số cơ quan thông tin, thư viện tại Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Xuân Bình 16-19
Áp dụng MARC21 ở một số thư viện đại học Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hành 20-22

NHÌN RA THẾ GIỚI

Nguồn dự trữ chiến lược quốc gia: Xu thế phát triển Tóm tắt PDF
N. I. Khakhaleva 23-26

GIỚI THIỆU VĂN BẢN

Nghị định của Chính phủ về Thống kê khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
  38

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển lãm sách báo Nga về khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
  31-32
Hội nghị Giới thiệu "Chợ Công nghệ và Thiết bị khu vực miền núi phía Bắc- Hoà Bình 2006” (Techmart Hoa Binh- 2006). Tóm tắt PDF
  34
Hội thảo khoa học về công nghệ kỹ thuật số trong công tác thông tin Tóm tắt PDF
  34
Hội thảo khoa học "Kiến thức thông tin - Information Literacy" Tóm tắt PDF
  35
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ về hiện đại hoá Hệ thống thông tin KHCN quốc gia Tóm tắt PDF
  35
Nghiệm thu giáo trình Marketing trong hoạt động TT-TV Tóm tắt PDF
  36
Lễ trao bằng tốt nghiệp cử nhân khoa học ngành quản trị thông tin Tóm tắt PDF
  36
Ngày Sách và Bản quyền thế giới tại Thư viện Quốc gia Tóm tắt PDF
  36
Hội nghị lần thứ XIII của CONSAL tổ chức tại Philipin Tóm tắt PDF
  37


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP