Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định cơ cấu nhà ở cho các đô thị tại Việt Nam

Trương Tuấn Anh

Tóm tắt


Các báo cáo điều tra cho thấy, tại các đô thị lớn, rất nhiều người dân không có nhà ở hoặc sống trong những căn hộ với diện tích chật hẹp, không đảm bảo điều kiện sống tối thiểu. Bài viết này tập trung nghiên cứu phân khúc sản phẩm căn hộ tại các đô thị, đặc biệt tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, nhằm tìm ra cơ cấu sản phẩm hợp lý, góp phần giúp các doanh nghiệp bất động sản định hướng trong thời gian tới, đáp ứng một cách tối đa nhu cầu thị trường, thoả mãn lợi nhuận doanh nghiệp và lợi ích toàn xã hội.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP