Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam

Lê Thị Kim Tuyên

Tóm tắt


hởi nguồn từ năm 1991 với việc thành lập khu chế xuất (KCX) Tân Thuận, tính đến hết tháng 12/2011, Việt Nam đã có 238 khu công nghiệp (KCN), KCX được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên trên 76.000 ha, trong đó, diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt gần 46.000 ha, chiếm 61% tổng diện tích đất tự nhiên. Các KCN, KCX được phân bổ trên cơ sở phát huy lợi thế địa kinh tế, tiềm năng của các địa phương và của các vùng kinh tế trọng điểm. Bên cạnh những đóng góp tích cực, quá trình phát triển KCN, KCX cũng đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về ô niễm
môi trường, nếu không giải quyết kịp thời thì có thể gây ra hậu quả xấu tới môi trường và tác động tiêu cực đến sức khỏe của cộng đồng dân cư. Bài viết xin được làm rõ vấn đề này.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP