Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam và EFTA

Hà My

Tóm tắt


Vừa qua, việc các nước thuộc Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) gồm: Na Uy, Thụy Sỹ, Ai-xơ-len và Lit-ten-xơ-tên công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam cùng với khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) là bước phát triển quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và EFTA trong giai đoạn mới, đặc biệt là về  kinh tế - thương mại, tạo khuôn khổ mới giúp mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi giữa Việt Nam - EFTA.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP