Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cần có biện pháp quản lý hữu hiệu đối với thương nhân nước ngoài thu mua nông sản Việt Nam

Quang Tuấn

Tóm tắt


Thời gian qua, việc các thương nhân nước ngoài liên kết với các thương lái địa phương tổ chức thu mua nông sản với giá không ổn định, đã làm thiệt hại không chỉ đối với chính những người nông dân, mà còn gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chân chính trong nước, làm xáo trộn thị trường… gây bức xúc dư luận.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP