Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

EVN HANOI đẩy mạnh bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

Nguyên Vũ

Tóm tắt


Để đảm bảo an toàn vận hành lưới điện phục vụ các hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội của Thủ đô, đảm bảo an toàn đến tính mạng và tài sản của người dân thì việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp là vô cùng cần thiết. Bên cạnh sự nỗ lực của ngành Điện, cần có sự chung tay của các ngành, các cấp, đặc biệt sự phối hợp của chính những gia đình nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP