Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Điện Quang phát triển công nghệ xanh

Phượng Nguyễn

Tóm tắt


Không phải đến bây giờ, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang mới quan tâm đến sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường. Bởi từ nhiều năm nay, Điện Quang luôn trung thành với một nguyên tắc xuyên suốt mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là “Công nghệ xanh – Sản phẩm thân thiện với môi trường”.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP