14 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên hợp tác cùng phát triển

  • Pham Trung

Abstract

Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và khu vực duyên hải miền Trung Tây Nguyên (MTTN) nói riêng còn nhiều khó khăn, thách thức, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động của ngành Công Thương, nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự hỗ trợ của các Bộ ngành Trung ương, đặc biệt là Bộ Công Thương mà trực tiếp là các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ Công Thương và sự điều hành linh hoạt của chính quyền các tỉnh, các Sở Công Thương trong khu vực đã tích cực phối hợp, thực hiện các giải pháp kích cầu, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu. Cùng với sự đồng hành tích cực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp trong vùng đã phấn đấu, sáng tạo để tồn tại và phát triển.
Published
2013-06-05
Section
SỰ KIỆN-VẤN ĐỀ