S. 7 (2012)

Mục lục

SỰ KIỆN-VẤN ĐỀ

Đầu tư công nghiệp: Chuyển từ lượng sang chất Tóm tắt PDF
Song Anh 4-5
Phát triển cụm công nghiệp phải dựa vào nguồn lực và đặc thù của từng địa phương Tóm tắt PDF
Lê Hằng 6-7
Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Tuyên 8-9
Kinh tế Việt Nam: Cơ hội, thách thức và giải pháp của doanh nghiệp 6 tháng cuối năm Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hùng 10-12
Nghị quyết trung ương 4 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Bộ Công thương Tóm tắt PDF
Thúy Hà 13-14
Vận hành thị trường phát điện cạnh tranh: Hướng đi mới trong quản lý giá điện ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Đông 15-16

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Một số biện pháp cải thiện hiệu quả vận hành kho hàng Tóm tắt PDF
Lê Anh Tuấn 20-21,33

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Công ty Than Hồng Thái: Bứt phá mạnh mẽ trong sản xuất kinh doanh Tóm tắt PDF
Đông Bắc 29
Hà Nội: vẫn còn nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và thiếu vốn phát triển lưới điện Tóm tắt PDF
Thái Linh 30-31
Công ty Cổ phần Dụng cụ số 1: Dấu ấn hơn bốn thập kỷ Tóm tắt PDF
Bắc Minh 32-33

LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Phụ nữ nghỉ thai sản 6 tháng: mừng - lo nhiều phía Tóm tắt PDF
Hồ Giáo 22-23

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng, Cán bộ Công Thương Trung ương: Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Công Thương Tóm tắt PDF
Thu Hoài 42-43

MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN

Hoa Việt: Bảo vệ môi trường để phát triển bền vững Tóm tắt PDF
Nguyễn Huế 46-47

KHUYẾN CÔNG

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định: Hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn Tóm tắt PDF
Phạm Nam Trung 48-49
Thái Nguyên: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật dây chuyền đúc và gia công chi tiết máy chất lượng cao Tóm tắt PDF
Bắc Minh 50

KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

Đảng bộ xã Hà Giang: Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội Tóm tắt PDF
Văn Trường 51

GƯƠNG SÁNG CÔNG THƯƠNG

Tổng công ty Điện lực miền Bắc: 43 năm xây dựng và phát triển Tóm tắt PDF
Nguyễn Phúc Vinh 31-32,36
Bền bỉ một tâm huyết làm thầy Tóm tắt PDF
Thanh Tú 41,70

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Ni-giê-ri-a: Nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vào khu thương mại tự do và khu công nghiệp Tóm tắt PDF
Trần Quang Tùng 71


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP