Chi tiết về Tác giả

Nhung, Hồng Tạp chí Công nghiệp

  • S. 4 (2012) - KHUYẾN CÔNG
    Khuyến công Kon Tum: Ghi nhận từ một tỉnh vùng cao
    Tóm tắt  PDF
  • S. 6 (2012) - KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
    Công tác khuyến công gắn với sự phát triển của doanh nghiệp
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP