Chi tiết về Tác giả

Dịu, Lê Thị Hương Trưởng phòng Đối ngoại Công ty Ô tô Toyota Việt NamCông nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP