Chi tiết về Tác giả

Dương, Nguyễn Xuân Tổng công ty may Hưng Yên

  • S. 3 (2012) - LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
    Nhà nước và doanh nghiệp cần chung tay giải quyết vấn đề thiếu lao động trong ngành dệt, may, da giày
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP