Chi tiết về Tác giả

Bản, Trần Tạp chí Công nghiệp

  • S. 4 (2012) - DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
    Công ty TNHH MTV Than Nam Mẫu - Vinacomin hướng tới mục tiêu: An toàn - Đổi mới - Tăng trưởng - Hiệu quả
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP