Chi tiết về Tác giả

Hòa, Xuân Tạp chí Công nghiệp

  • S. 11 (2012) - KHUYẾN CÔNG
    Trung tâm Khuyến công Cần Thơ: Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó
    Tóm tắt  PDF


Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP