Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

B

Bích, Kiều, Tạp chí Công nghiệp
Bản, Trần, Tạp chí Công nghiệp
Bắc, Đông, Tạp chí Công nghiệp
Bộ, Khiếu Hữu, Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Công thương

1 - 4 trong số 4 mục    

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP