Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

N

Nam, Nguyễn Hoài, Văn phòng Thành ủy Hà Nội
Nga, Hồ uang, Tạp chí Công nghiệp
Nga, Hồ, Tạp chí Công nghiệp
Ngọc, Nguyễn Minh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nguyên, Nguyễn Danh, Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách khoa Hà Nội
Nguyên, Nguyễn Danh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn, Phượng, Tạp chí Công nghiệp
Nhẽ, Hoa, Tạp chí Công nghiệp
Nhung, Hồng, Tạp chí Công nghiệp

1 - 9 trong số 9 mục    

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP