TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVN): Nghiên cứu khoa học tập trung cho nhu cầu thực tế

  • Lê Hằng

Abstract

Bài viết phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Thập - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về Chiến lược khoa học và công nghệ của Tập đoàn.
Published
2013-12-09
Section
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC