Vinachem: Khoa học công nghệ là động lực phát triển

  • Trần Bản

Abstract

Bài viết phỏng vấn ông Ngô Mạnh Hải - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) về giải pháp cụ thể thực hiện chiến lược khoa học và công nghệ của ngành Công thương nói chung và của Tập đoàn nói riêng.
Published
2013-12-09
Section
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC