Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước trong hoạt động khai thác khoáng sản

  • Đinh Văn Tôn

Abstract

Quản lý môi trường và kiểm soát các chất ô nhiễm tại các khu vực khai thác mỏ là một việc rất cần thiết đối với từng mỏ cụ thể. Việc xác định sự biến động tự nhiên xảy ra trong từng hệ thống thủy vực riêng rẽ và giữa các hệ sinh thái khác nhau là rất quan trọng.
Published
2013-12-09
Section
NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI