Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC Ô TÔ KẾT HỢP BÁNH XE TƯƠNG TÁC MẶT ĐƯỜNG

Hà Huy Giáp

Tóm tắt


Mô hình động lực học ô tô kết hợp mô hình tương tác giữa lốp xe và mặt
đường có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu các hệ thống điều khiển
chuyển động trên ô tô như hệ thống chống bó cứng khi phanh, hệ thống cân
bằng xe, hệ thống điều khiển lực kéo tạo cảm giác lái an toàn. Mô hình lốp xe
tương tác mặt đường Pacejka là mô hình phi tuyến mô tả rất tốt đặc tính bám
của lốp với mặt đường. Tuy nhiên trong quá trình chuyển động bản thân lốp xe
luôn có hiện tượng trượt, biến dạng lốp và thay đổi phụ thuộc vào điều kiện mặt
đường, trọng lượng xe. Bài báo tập trung xây dựng mô hình động học thân xe và
mô hình lốp xe tương tác mặt đường tương ứng với những thay đổi hệ số trượt và
hệ số biến dạng khác nhau của lốp xe phát triển dựa trên mô hình Pacejka.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009