Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA BIÊN DẠNG ROTOR KIỂU CUNG TRÒN TỚI QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA BƠM THÙY

Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Đức Thiêm, Lê Quang Lâm

Tóm tắt


Bài báo tập trung phân tích ảnh hưởng của biên dạng rotor tới khả năng làm
việc của bơm thùy. Dựa trên đặc điểm biên dạng hình học rotor và mô hình toán
học của cung tròn, nhóm tác giả đã xây dựng được mô hình toán và biên dạng
hình học rotor kiểu cung tròn với 6 trường hợp khác nhau ứng với tỉ lệ khoảng
cách (e) khác nhau. Kết quả phân tích cho thấy tỉ lệ khoảng cách ảnh hưởng đáng
kể tới hình dáng rotor và quá trình làm việc của bơm thùy. Cột áp và vận tốc dòng
chảy đầu ra có xu hướng tăng lên khi tăng tỉ lệ khoảng cách. Tỉ lệ khoảng cách
trong khoảng 0,9 tới 0,95 có nhiều ưu điểm hơn so với các trường hợp còn lại về
hiệu quả làm việc. Nghiên cứu cũng chỉ ra rotor kiểu 3 cánh không làm tăng hiệu
suất bơm nhưng cung cấp dòng chảy ổn định hơn rotor kiểu 2 cánh.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009