Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 44 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG VÀ KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH TỚI KHẢ NĂNG LÀM VIỆC XE ĐIỆN

Nguyễn Thành Công

Tóm tắt


Các chế độ vận hành của người lái ảnh hưởng rất lớn tới khả năng làm việc
cũng như tính kinh tế của xe điện. Nội dung của bài báo nghiên cứu xây dựng mô
hình mô phỏng tính năng động lực học với các thông số thiết kế đảm bảo theo
tiêu chí tham gia cuộc thi Shell Eco-Maraton và khảo sát ảnh hưởng các chế độ
vận hành của người lái tới khả năng làm việc của xe điện. Kết quả chỉ ra rằng ảnh
hưởng của các chế độ vận hành như thay đổi gia tốc, vận tốc đến khả năng vận
hành của xe điện là rõ rệt. Từ đó xác định chế độ vận hành hợp lý nhằm tiết kiệm
nhiên liệu tiêu thụ của xe.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009