Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PSO ĐỂ CHỈNH ĐỊNH CÁC HỆ SỐ CẬP NHẬT CỦA CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC MỜ KIỂU PD

Nguyễn Ngọc Khoát

Tóm tắt


Bộ điều khiển logic mờ được xem là một giải pháp điều khiển hiệu quả cho
các hệ thống điều khiển có các yếu tố phi tuyến và bất định. Khi thiết kế một bộ
điều khiển logic mờ ta thấy tồn tại một số vấn đề cần được quan tâm. Đó là sự xác
định luật mờ, lựa chọn các hàm thuộc và chỉnh định các hệ số cập nhật vào/ra.
Với một cấu trúc bộ điều khiển mờ nhất định, chẳng hạn bộ điều khiển mờ kiểu
PD, yếu tố thứ ba có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến các chỉ tiêu chất lượng điều
khiển cho hệ thống. Nghiên cứu đề xuất một giải pháp khả thi áp dụng giải thuật
tối ưu hóa bầy đàn (PSO) để giải quyết vấn đề này. Kỹ thuật PSO không chỉ có cơ
chế thực hiện đơn giản và nhanh chóng mà còn có hiệu quả tối ưu tốt. Bài báo
cũng phân tích một ví dụ mô phỏng điển hình cho bài toán điều khiển tốc độ của
động cơ một chiều ứng dụng chiến lược điều khiển đã đề xuất để chứng minh
tính khả thi và hiệu quả của nó.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009