Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BỘ XÚC TÁC (CuO)0,3-(MnO2)0,7/Al2O3-CeO2-ZrO2/FeCrAl TRÊN ĐỘNG CƠ ÔTÔ CON

Nguyễn Thế Lương

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu đánh giá hiệu quả bộ xúc tác ba thành phần (CuO)0,3-
(MnO2)0,7/Al2O3-CeO2-ZrO2/FeCrAl trên động cơ ô tô Toyota Vios 1.5. Bộ xúc tác
được chế tạo bằng phương pháp phủ quay, lõi xúc tác có kích thước 100x250,
mật độ lỗ 400 lỗ/inch2, lượng kim loại lớp vật liệu trung gian Al2O3, CeO2 và ZrO2
phủ lên lõi xúc tác lần lượt là 163, 18 và 52gam, lượng vật liệu xúc tác (CuO)0,3-
(MnO2)0,7 sử dụng là 21,5gam. Cấu trúc của bộ xúc tác được xác định bằng
phương pháp XRD và SEM, động cơ ô tô vios 1.5 được lắp trên băng thử APA100
và hiệu quả xử lý CO, HC và NOx của bộ xúc tác được đánh giá thông qua thiết bị
phân tích khí thải CEBII (AVL). Kết quả cho thấy các đỉnh nhiễu xạ của các ôxít kim
loại của Al2O3, CeO2 và ZrO2 đã được xác định, phương pháp XRD cũng chỉ ra các
đỉnh nhiễu xạ của CuO, MnO2 và hợp chất mới Spinel CuxMnyOz cũng được xác
định. Kết quả thử nghiệm trên động cơ cho thấy, hiệu suất chuyển hóa CO, HC và
NO
x cao nhất lần lượt là 54,7%, 38,1% và 70,7%, khi tăng tốc độ động cơ và tăng
tay ga, hiệu suất xử lý CO, HC và NOx có xu hướng giảm. Khi lamđa động cơ nhỏ
hơn một, hiệu suất chuyển hóa CO và HC giảm mạnh.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009