Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 53 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP FELODIPINE BẰNG PHẢN ỨNG ĐA TÁC NHÂN SỬ DỤNG XÚC TÁC ALUMINA SULFURIC ACID

Vũ Minh Tân, Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Xuân Cảnh

Tóm tắt


Felodipine đã được tổng hợp hiệu quả trong một phản ứng đa tác nhân từ 4
cấu tử bao gồm 2,3-dichlorobenzaldehyd, ethyl acetoacetate, methyl
acetoacetate và ammonium acetate. Phản ứng đã sử dụng xúc tác Alumina
sulfuric acid (ASA), dung môi methanol, nhiệt độ 70oC, thời gian 5 giờ. Quy trình
cho hiệu suất phản ứng cao (90%), thân thiện với môi trường, thời gian phản
ứng ngắn. Cấu trúc của sản phẩm được xác nhận bằng dữ liệu phổ NMR.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009