S. 53 (2019)

Mục lục

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

MODE CHUẨN SO VỚI PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC VÀ ÁP DỤNG VÀO VỊNH BẮC BỘ Tóm tắt PDF
Trần Cao Quyền 3
ĐIỀU CHẾ VECTOR KHÔNG GIAN CHO BIẾN TẦN BA PHA HAI MỨC TRÊN HỆ THỐNG NHÚNG ARM CORTEX Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đoài, Quách Đức Cường 6
ĐIỀU KHIỂN CỘNG HƯỞNG HỆ THỐNG D-STATCOM TRÊN CƠ SỞ NGHỊCH LƯU ĐA MỨC NỐI TẦNG CẦU CHỮ H 7 BẬC Tóm tắt PDF
Bùi Văn Huy, Phạm Văn Minh, Lại Thế Anh 14
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐỘNG CƠ TỰ NÂNG KHÔNG LÕI THÉP TRÊN NỀN TẢNG CÔNG CỤ MÔ PHỎNG TYPHOON HIL Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Dương 20
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH THỰC HÀNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG ỨNG DỤNG PLC S7 -1200 Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Bình, Vũ Duy Hưng, Nguyễn Văn Thắng 26
NHẬN DẠNG CỬ CHỈ ĐỘNG CỦA BÀN TAY ĐA HƯỚNG NHÌN VÀ NHẬN DẠNG VỚI KỸ THUẬT PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN TƯƠNG QUAN Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Hương Giang 30
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỸ ĐẠO CHO CÁNH TAY ROBOT CHỊU TÁC ĐỘNG CỦA TRỄ BIỂN ĐỔI Tóm tắt PDF
Đinh Thị Thanh Huyền 34
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT PSO ĐỂ CHỈNH ĐỊNH CÁC HỆ SỐ CẬP NHẬT CỦA CÁC BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC MỜ KIỂU PD Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Khoát 39
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHOẢNG CÁCH VÀ ÁP SUẤT PHUN ĐẾN ĐỘ NHÁM BỀ MẶT THÉP HỢP KIM 16Mn KHI PHUN TRÊN MÁY PHUN HẠT MÀI Tóm tắt PDF
Đặng Xuân Thao, Hoàng Văn Gợt, Phạm Đức Cường 44
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHỬ LƯU HUỲNH TRONG QUẶNG SUNFUA ĐA KIM HỆ Ni-Cu-Mg-C VÙNG CAO BẰNG Tóm tắt PDF
Phạm Đức Thắng 48
ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA LÀM MÁT TRUNG GIAN KHÍ NẠP ĐẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ, KỸ THUẬT, PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ D1146TI TRÊN XE BUS Tóm tắt PDF
Nguyễn Huy Chiến, Nguyễn Hà Hiệp 52
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BỘ XÚC TÁC (CuO)0,3-(MnO2)0,7/Al2O3-CeO2-ZrO2/FeCrAl TRÊN ĐỘNG CƠ ÔTÔ CON Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế Lương 56
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU KHÍ SINH HỌC TRÊN CỤM MÁY PHÁT ĐIỆN CỠ NHỎ DÙNG TRONG HỘ GIA ĐÌNH Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Tùng, Nguyễn Đức Khánh, Trịnh Xuân Phong, Nguyễn Trung Kiên (B), Đặng Huy Cường, Bùi Văn Chinh 60
XÂY DỰNG BÀI TOÁN THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC LƯỚI SÀNG HỢP LÝ ĐỂ HIỆU QUẢ SÀNG LỚN NHẤT CỦA MÁY SÀNG RUNG VÔ HƯỚNG TRÊN TỔ HỢP NGHIỀN SÀNG DI ĐỘNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Viết Tân, Ngô Quang Tạo 65
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI CANH TÁC NÔNG NGHIỆP KHU VỰC HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Lê Như Đa, Lê Thị Phương Quỳnh, Phạm Thị Mai Hương 68
ĐẶC TRƯNG HÌNH THÁI CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP POLYLACTIC AXÍT/CHITOSAN/QUININ SULFAT CHẾ TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP VI NHŨ Tóm tắt PDF
Hoàng Thanh Đức, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Anh Tuấn 73
KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG TẠP CHẤT Fe2+, Cu2+ TRONG BỂ MẠ KẼM ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA LỚP MẠ Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Giang, Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Ngọc Ánh 77
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH RO122 TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU DIATOMITE PHỦ CHITOSAN KHÂU MẠCH Tóm tắt PDF
Lê Thị Thi Hạ 81
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP FELODIPINE BẰNG PHẢN ỨNG ĐA TÁC NHÂN SỬ DỤNG XÚC TÁC ALUMINA SULFURIC ACID Tóm tắt PDF
Vũ Minh Tân, Nguyễn Ngọc Thanh, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Xuân Cảnh 86
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN, ĐẶC TÍNH CỦA CÁC MẪU BÙN THẢI AO NUÔI TÔM TỈNH NGHỆ AN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BÙN THẢI CHO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT PHÂN COMPOST Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Cẩm Vân, Vũ Đắc Duy 90
XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC KHÁNG SINH HỌ QUINOLONES, SULFONAMIDES VÀ TRIMETHOPRIM TRONG TRẦM TÍCH BẰNG SẮC KÝ LỎNG HAI LẦN KHỐI PHỔ (LC/MS/MS) Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thanh Yên, Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Trung Hải 96

KINH TẾ-XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Hiền, Trần Phương Thảo 101
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nguyệt Dung, Nguyễn Thị Sinh 107
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG TUYỂN DỤNG CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP Tóm tắt PDF
Vũ Đình Khoa, Nguyễn Thị Mai Anh 113
NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG TRIỂN KHAI PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH BẰNG THỐNG KÊ: KINH NGHIỆM TỪ CÁC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI Tóm tắt PDF
Phạm Việt Dũng, Trần Thanh Tùng 120
KHẢ NĂNG THANH TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRƯỚC VÀ SAU CỔ PHẦN HÓA Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Xuân Hồng 124
NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP FDI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Trần Thùy Linh 129


Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009