Tạp chí Kinh doanh và công nghệ, S. 01 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lời chúc mừng của Giáo sư Trần Phương

Trần Phương

Tóm tắt


LỜI CHÚC MỪNG CỦA GIÁO SƯ HIỆU TRƯỞNG

          Chúc mừng sự ra đời của Tạp chí “Kinh doanh và Công nghệ”.

Mong Tạp chí ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, xứng đáng là diễn đàn của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các cơ quan ngôn luận về khoa học và công nghệ của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

 


Toàn văn: PDF