Tạp chí Khoa học và Công Nghệ, T. 54, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân lập và sàng lọc các chủng xạ khuẩn thuộc chi Micromonospora có hoạt tính sinh học từ trầm tích Vịnh Hạ Long - Cát Bà

Lê Thị Hồng Minh, Vũ Thị Quyên, Nguyễn Mai Anh, Phạm Việt Cường, Phạm Văn Cường, Đoàn Thị Mai Hương, Brian T. Murphy, Châu Văn Minh

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phân lập 39 chủng xạ khuẩn từ 9 mẫu trầm tích bieent hu được ở Vịnh Hạ Long và Cát Bà.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP