Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng hệ thống biểu hiện baculovirus nhằm sản xuất protein ORF2 tái tổ hợp của virus PCV2 Tải xuống tải PDF